07-12-2016

Lad julen være jul

Det har i mange år været almindeligt i England og USA at undgå hilsnen ”Merry Christmas”. I stedet siger man ”Season's greetings”, ”Best regards of the season” eller også til tider ”Happy Holiday”.

 

Som så meget andet kommer den slags galskab også før eller siden til Danmark. Her kan man f.eks. læse om, hvordan man i en virksomhed som IKEA har afskaffet enhver markering af julen og i stedet indført noget så festligt som en septemberfest!

 

Det burde være løgn. Når man undgår ordet jul, fordi man ikke ønsker at vække anstød hos den, som har en religion forskellig fra kristendommen, så er man efter min mening ude i den yderste perfektion, når det gælder dyrkelsen af den politiske korrekthed som afgud.

 

Tillige er der tale om en pleje af offerrollen. Man dyrker retten til at være krænket – ikke kun på egne vegne, men også, og måske endda først og fremmest, på andres vegne. Informationschefen fra IKEA siger meget afslørende:

 

”I stedet for at holde en julefest holder vi en septemberfest i forbindelse med virksomhedsårets begyndelse. Her får medarbejderne også en årsgave i stedet for en julegave. Vi ville ikke lave noget, der skulle være afhængigt af religion. Det hænger sammen med virksomhedens mangfoldighedspolitik. Det er ikke, fordi der var en særlig efterspørgsel fra medarbejderne. Men vi har været en af frontløberne på det område, at der skal være plads til os alle sammen både i forhold til religion og alt muligt andet. ” (min kursivering)

 

Nej, ingen efterspurgte julens afskaffelse, men lad os alligevel gøre det for en sikkerheds skyld, for det tilfælde at en eller anden medarbejder bliver dybt krænket og rystet i sin grundvold ved synet af et julehjerte eller af at høre ordene ”Glædelig Jul”.

 

Lad os håbe, at disse tosserier trods alt forbliver et begrænset fænomen i Danmark. For hvad er det i grunden, som er på spil? Jeg er ikke i tvivl. Det drejer sig om et spil, hvor kristendommen langsomt, men systematisk skal trænges i baggrunden til fordel for multikultur og såkaldt ”mangfoldighed”. Og et spil hvor cheferne fra f.eks. IKEA deltager i rollen som nyttige idioter.

 

Men betyder det virkelig så meget, om vi ønsker ”Glædelig Jul” eller noget andet her i december? Isoleret set kunne det naturligvis være ret harmløst, men djævelen har det med at gemme sig i detaljen, og hvad sker der, hvis vi umærkeligt efterhånden vænner os til at nedtone julen og kristendommen? Se til Sverige, hvor jeg kan give to eksempler:

 

Flere skoler afskaffer det traditionsrige Luciaoptog, se her. Det blev så det næste. (Ikke at vi slet ikke kan være med i Danmark, se her).

 

Men det bliver endda meget værre end det. Her kan man læse om, hvordan den svenske biskop Eva Brunne i dybeste alvor foreslår, at korset på en sømandskirke skal fjernes af hensyn til anderledes troende. Hvor langt kan man komme ud i kristent selvhad? Åbenbart meget langt, når man efterhånden accepterer et klima, hvor kristendommen værsgo har at gå stille med dørene og stikke piben ind.

 

Og forslagsstilleren er jo så vel at mærke ikke en eller anden tilfældig debattør, men biskop i den svenske kirke. Men ved nærmere eftertanke kan det måske dog ikke give anledning til den store undren. Siden svenskerne nu åbenbart har besluttet at smadre deres dejlige land med en vanvittig udlændingepolitik, så følger det helt naturligt, at også kirken vælger at begå åndeligt harakiri.

 

Der er altså god grund til at være på vagt. Lad os f.eks. holde øje med forholdene på vores egen arbejdsplads. Laver ledelsen julefrokosten om til en vinterfest? Sker det, så protester, og hjælper det ikke, så bliv hjemme fra festen. Og får vi julekort fra kolleger fra udlandet med ”Season's greetings” så besvar dem med ”Merry Christmas”.

 

Netop erfaringerne fra Sverige viser, at eftergivenhed på dette område ikke er gratis. Hvad bliver det næste? For det næste kommer så sikkert som amen i kirken, skønt dette amen måske efterhånden ikke er så sikkert endda.

 

Jeg går ofte tur på Østerbro. Hvert år i december kan jeg med forstemthed i sindet se hilsnen på den amerikanske ambassade til det danske folk ”Happy Holiday”. Hvis nu ambassadøren for De Forenede Stater tilfældigvis skulle læse med, så har jeg denne besked til ham:

 

Deres Excellence,

 

Hvis De og Deres regering ikke kan få Dem selv til at ønske mig en glædelig jul, så vil jeg så afgjort foretrække, at De ikke ønsker mig noget overhovedet. Fri mig for Deres sjofle og kastrerede julehilsen.

 

Med højagtelse

 

Karsten Larsen